Κατεβάστε σε μορφή .pdf τον ισολογισμό της εταιρείας: Ισολογισμός 2014